MASA ROTUNDA 4 DECEMBRIE 2019

Noiembrie 2019, Bucuresti
COMUNICAT DE PRESA
Masa rotundă cu tema

Corelarea forţei de muncă existente cu piaţa muncii în domeniu
Asociaţia Europeană pentru o Viaţă mai Bună, în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului Împreună pentru o viaţă mai Bună, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, anunta organizare evenimentului de tip masa rotundă cu tema „Piaţa muncii – Cerere şi ofertă” în data de 4 decembrie 2019, la ora 10:00, la Hotel Ibis Palatul Parlamentului, Bucureşti, Str. Izvor nr. 82-84.

Evenimentul are ca temă principală legătura dintre cererea de pe piaţa muncii şi oferta existentă, iar in plan secund creşterea gradului de conştientizare referitor la tema egalităţii de şanse şi de gen şi combaterea oricăror forme de discriminare în rândul grupului ţintă al proiectului.

La eveniment vor participa o serie de absolvenţi ai programelor de formare profesională desfăşurate în cadrul proiectului şi reprezentanţii unor companii din judeţul Giurgiu, potenţiali angajatori.

Obiectivul principal al proiectului este scăderea riscului de sărăcie şi excluziune socială pentru 620 de persoane care locuiesc în zone marginalizate în care există populaţie rromă din comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu, prin realizarea şi implementarea unor măsuri destinate dezvoltării locale integrate, centrate pe o abordare multisectorială, corelând şi asigurând complementaritatea între investiţiile în infrastructură şi cele destinate dezvoltării capitalului uman.

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dumneavoastră la eveniment la adresa de contact, prin email sau telefon, până în data de 27.11.2019.
Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie cu plăcere!
Persoană de contact:
Arghira RAVANIS
Expert organizare mese rotunde 113400
031.432.84.36
arghira.ravanis@aevb.ro