Finalizarea proiectului „Capital de lucru GELATO DOLCE 71 SRL”

Finalizarea proiectului „Capital de lucru GELATO DOLCE 71 SRL”

GELATO DOLCE 71 SRL anunță fnalizarea proiectul cu titlul ” Capital
de lucru”, nr. RUE 3965 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul s-a derulat pe o perioada de 6 luni, începând cu data
semnării contractului de fnanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 24.03.2021.
Obiectivul proiectului a constat in sprijinirea societatii GELATO
DOLCE 71 SRL a carei activitate curenta, a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2. Sprijinul s-a acordat prin ajutorul de stat sub formade grant pentru capital de lucru, in baza formularului electronic deinscriere si a documentatie anexe, prin masura „Granturi pentru capital de lucru”, implementata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) si Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si
Promovarea Exportului (AIMMAIPE) in conformitate cu prevederile

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri
pentru acordarea de sprijin fnanciar din fonduri externe nerambursabile,
aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modifcarile ulterioare.
Principalele rezultate obtinute in urma implementarii proiectului au fost:

– menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

– menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii,

pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului a fost de 102.929.37 lei(valoarea totala) din

care: 89.503,8 lei grant si 13.425,57 lei conanțare.

Proiect cofnanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Persoană de contact:

VISEN COSTEL,

Telefon: 0746195872