Exercițiu cu forțe şi mijloace în teren cu tema Intervenția Echipei de Căutare – Salvare Urbană în caz de incident cu prăbușiri de structuri construite post cutremur. București, 20 iunie 2019

Exercițiu cu forțe şi mijloace în teren
cu tema
Intervenția Echipei de Căutare – Salvare Urbană în caz de incident cu prăbușiri de structuri construite post cutremur.
București, 20 iunie 2019

Din nefericire, nu există nici o regiune care sa fie ferită de riscul apariției dezastrelor naturale sau antropice. În contextul așteptării în țara noastră a unui mare cutremur, a apariției frecvente a inundațiilor și în care tehnica învechită duce la producerea accidentelor de muncă de mare amploare se impune ca o necesitate stringentă, în vederea diminuării efectelor dezastrului, pregătirea și prevenirea populației și antrenarea constantă a forțelor de intervenție pentru creșterea eficienței și coerenței acțiunilor acestora.

Joi 20 iunie 2019 începând cu orele 1000 va avea loc un Exercițiu cu forțe şi mijloace în teren cu tema Intervenția Echipei de Căutare – Salvare Urbană în caz de incident cu prăbușiri de structuri construite post cutremur.

Având ca motto “Salvarea vieții!” exercițiul, dedicat atât salvatorilor deveniți eroi si tuturor celor care încă își dedică timpul si eforturile acestui nobil ideal cât și memoriei victimelor care nu au putut beneficia de acțiuni de salvare conduse coerent, profesionist, face parte dintr-un exercițiu mai larg de Alarmare – Evacuare condus de Serviciul de Management al Situațiilor de Urgență (S.M.S.U.) al Primăriei Sectorului 2 (P.S.2) București

SCENARIUL EXERCIȚIULUI (Creat de SMSU Primăria Sector 2 București)
Situația Generală
În dimineața zilei de 20 iunie 2019 în jurul orei 10.00, în zona Vrancea (epicentru), s-a produs la o adâncime de 110 km, un seism cu magnitudinea de 6,7 grade pe scara Richter, urmat de 2 replici (5,2 și 4,3 grade), care a produs distrugeri materiale și victime umane în rândul populației în județul Vrancea, județele limitrofe acestuia și în Capitală. Durata cutremurului 57 secunde.
Pe raza sectorului 2, în special în zona Mihai Bravu, Colentina, Str. Chiristigiilor seismul a produs următoarele distrugeri:
    avarierea rețelelor electrice, utilitare și telefonice,
    fisurarea structurii mai multor blocuri de locuințe și clădiri din zonă,
    căderi de tencuială de pe fațadele mai multor blocuri și clădiri din zonă, situație ce îngreunează, pe anumite porțiuni, circulația pietonală și a mijloacelor de transport în comun,
    stâlpi și copaci rupți datorită cărora a fost întreruptă circulația pe un tronson de pe Șoseaua Mihai Bravu, ca urmare a blocării carosabilului,
    rănirea unui număr însemnat de persoane surprinse de mișcarea seismică.
Situație Specifică
Cutremurul are ca urmări:
    spargerea și crăparea unor geamuri de la nivelul etajelor  și 3 ale primăriei Sectorului 2,
    fisurarea scării de evacuare la etajul 4, dinspre strada Chiristigiilor,
    rănirea mai multor persoane dintre care 6 aflate în imposibilitatea de a se deplasa / imobilizate:
    2 la parter (1 la Direcția Publică de Evidența Persoane și Stare Civilă Sector 2 
1 la Serviciul Registratură, / Direcția Relații Comunitare)
    1 la etajul 1 la Serviciul Registratură, Relații cu Publicul
    3 la etajul 4 la Direcția de Management Proiecte 
(2 pe latura Bucur Obor
1 pe latura Str. Chiristigiilor))
    Un incendiu produs la conducta de alimentare cu gaze, de la subsol și altul produs de la un scurtcircuit la etajul 4 al clădirii Primăriei, pe latura dinspre strada Chiristigiilor, care nu au putu fi stinse cu mijloace proprii, se extind la nivelul subsolului și al etajului 4.

INTERVENȚIA ECHIPEI DE CĂUTARE – SALVARE URBANĂ

Echipa de Căutare – Salvare Urbană, descrisă în Anexa 1, intervine în zona afectată din aria sa de competență în baza acordului de parteneriat strategic încheiat cu Asociația “Foișorul de Foc”, în sprijinul forțelor profesioniste de intervenție, punând-se sub comanda lor.
Se va interveni în zona desemnată de comanda SMSU al Primăriei Sectorului 2 București (latura dinspre magazinul Bucur Obor a fațadei parc a primăriei) executând salvare de la înălțime prin tehnici de acces și lucru în coardă și asistență medicală primară de urgență prespitalicească. Situl de intervenție este descris în Anexa nr 2.

Victimele găsite și salvate de Echipa de Căutare – Salvare Urbană vor avea următorul profil:
F 56 ani Poli contuzionată/Politraumatizat 
B 19 ani Poli contuzionată 

La finalul intervenției Echipei de Căutare – Salvare Urbană va avea o ședință tehnică de analiză a procesului de intervenție. În urma acesteia se va genera un Raport de activitate conținând observații în legătură cu eficiența intervenției și modalitățile de creștere a capacității de răspuns în situații de urgență. Raportul va fi transmis SMSU PS2.

În realizarea acestui exercițiu E.C.S.U. a beneficiat de suportul și ajutorul partenerilor și prietenilor săi:    Magazinul Himalaya
INCD INSEMEX Petroșani
Irina Dincă și Emanuel Sandu
Sorin Sanda
Asociația “Foișorul de foc”

______________________________________
Contact
Dr. Radu Berca – coordonator Echipa de Căutare – Salvare Urbană
Tel.: +40 723025498 E-mal: dr.bercar@gmail.com

******************************************************
Anexa nr 1
PREZENTARE ECHIPEI DE CĂUTARE SALVARE URBANĂ

Echipa de Căutare Salvare Urbană este formată, prin reorganizare și extindere din membrii Unității Zonale Muntenia a Asociației “SEARCH AND RESCUE SERVICE” Romania sau S.A.R.S. Romania (in traducere: Serviciul de Căutare-Salvare) – un serviciu specializat în desfășurarea de acțiuni de tip “Search and Rescue” sau SAR (in traducere: acțiuni de căutare-salvare) şi intervenții în caz de dezastre, inclusiv acțiuni umanitare, în concordanță cu necesitățile la nivel național, zonal şi local şi cu normele generale admise pe plan internațional.
Personalul care deservește Echipa de Căutare Salvare Urbană este format din personal angajat voluntar, care corespunde cerințelor de pregătire fizica si psihica si are aptitudinile necesare in vederea îndeplinirii atribuțiilor.
Activitatea Echipei de Căutare Salvare Urbană este finanțata prin intermediul P.F.A. Berca Ștefan Radu, din venituri proprii, din donații, sponsorizări si alte taxe legale, dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor in condiții legale, si respectiv bunuri de la asociații sau alte persoane juridice sau fizice din tara sau din străinătate.
Echipa de Căutare Salvare Urbană colaborează cu autorități ale administrației publice, structurile profesioniste din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgenta, Ministerului de Interne si Reformei Administrative, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Sănătății precum si cu alte structuri, organisme, organizații, guvernamentale si neguvernamentale, din tara si din străinătate, care manifesta interes pentru promovarea si dezvoltarea activităților de tip SAR.

Echipa de Căutare Salvare Urbană este reprezentată de ofițerul coordonator Dr. Radu Berca și are date de contact:
Dr. Radu Berca
Telefon:    +40723025498
E-mail:    dr.bercar@gmail.com
Adresă de corespondență:    Str. Calea Moșilor nr 298, bl. 48, sc 2, ap. 37, Sect. 2, București 

Echipa de Căutare Salvare Urbană în colaborare cu P.F.A. Berca Ștefan Radu au dezvoltat o serie de cursuri şi training uri specifice (F.A.C.T. – Prim ajutor medical specializat/premedical, T.O.T. – Formare de formatori, R.A.T. – Lucru la înălțime prin tehnici specifice alpinismului utilitar.
Echipa de formatori cuprinde personal medical cu studii superioare şi medii, personal medical şi paramedical cu pregătire în formarea profesională cu atestare din tara (CNFPA, APAUR, SNCRR) şi din străinătate (ERC, GRETA Viva5, MDA).
 ******************************************************
Anexa nr 2

Situl de intervenție al Echipei de Căutare Salvare Urbană

1.    Consiliul local Sector 2 București
Salvare de la înălțime – acoperișul clădirii Consiliului Local 
Salvare verticală prin coborâre pe tiroliană combinată cu rapel / în rapel cu victimă imobilizată pe targă/placă spinală.