ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT pentru achiziţia de lucrari de constructii si instalatii

1.    Datele de identificare ale achizitorului: CONSTANTIN S.R.L., Str. Babadag nr. 127, Municipiul Tulcea, judetul Tulcea, cod postal 820004, România; e-mail: hotelcitytulcea@gmail.com; tel: 0722388289;
2.    Tipul de contract: contract lucrari;
3.    Denumirea serviciului:
•    lucrari de constructii si instalatii
4.    Valoarea estimata:
•    lucrari de constructii si instalatii – 5.386.430,67 fara TVA, respectiv 6.409.852,49 lei TVA inclus

5.    Sursa de finantare: Fondul Social European, Program Operational Regional, Bugetul de Stat, contributie proprie;
6.    Termenul limita de primire a ofertelor: 24.02.2020, ora 12.00
7.    Adresa la care se trimit ofertele: CONSTANTIN S.R.L., Str. Babadag nr. 127, Municipiul Tulcea, judetul Tulcea, cod postal 820004, România;
8.    Limba in care trebuie redactata oferta: romana;
9.    Perioada minima de valabilitate a ofertelor depuse: 90 zile;
10.    Criteriul de atribuire al contractelor de achizitie: pretul cel mai scazut.
11.    Documentația se poate obține prin descărcarea acesteia de pe pagina web www.fonduri-ue.ro, secţiunea “Achiziţii privaţi”, în format tipărit, de la sediul Achizitorului sau via email.

ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT pentru achiziţia de lucrari de constructii si instalatii